Storing? Bel 0182 37 98 42 Na 17.00 uur en in het weekend alleen bereikbaar voor calamiteiten en urgente storingen

Om de betonsterkte op een gecontroleerde manier binnen één dag te bereiken, maakt Verboom gebruik van een verwarmingsinstallatie. Deze installatie, gekoppeld aan de MCR-21 die online te volgen is, verwarmt de tunnels en daarmee het beton, zodat er binnen de gewenste tijd voldoende druksterkte wordt bereikt om te kunnen ontkisten.

De rijpheid van beton beïnvloeden en bepalen is een specialisme van Verboom. De rijpheidscomputer is een belangrijk instrument om het proces te beheersen en te controleren. Er wordt met zekerheid vastgesteld dat er ontkist kan worden. Bovendien kan de MCR-21 automatisch het totale proces beïnvloeden; bijvoorbeeld door verwarming uit te schakelen wanneer er berekend is dat de sterkte op het gewenste tijdstip wordt bereikt. Dit betekent efficiency en een directe besparing, omdat er niet meer energie wordt verbruikt dan noodzakelijk is. Op het portal www.rijpheidscomputer.nl worden de gegevens automatisch opgeslagen en bewaard. Gebruikers kunnen hierop inloggen en de meetgegevens direct uitlezen en verwerken.

De laatste tijd merken we dat de warme gietbouw weer terrein begint te winnen ten opzichte van de koude gietbouw. Dit komt mede door het onderkennen van de CO2 uitstoot die bij koude gietbouw aanzienlijk hoger ligt dan bij gestookte gietbouw, inclusief gas. Daarnaast worden de grondstoffen voor een koud gietbouwmengsel steeds schaarser en daardoor ook duurder. Tevens zijn er misverstanden over het plaatsen van een gastank. In de meeste situaties, ook binnenstedelijk op krappe bouwterreinen, is dit bijna altijd toch mogelijk. Wij kunnen hier van tevoren in adviseren en bij twijfel vooraf overleggen met instanties, zoals bijvoorbeeld de omgevingsdiensten.

In onderstaande grafiek is duidelijk te zien wat de CO2 emissie is van koude gietbouw ten opzichte van warme gietbouw.

U kunt Verboom Techniek inschakelen voor:

  • Gietbouwverwarmingsinstallaties
  • Doorwerkverwarming
  • Keetverwarming
  • Meetapparatuur (Rijpheidscomputer MC(R)-21 voor zowel warme als koude gietbouw)

Verboom in cijfers

60 jaar ervaring
4500 projecten afgerond
700.000 m3 beton gestort in 2019
Meer over Verboom Techniek ›

Actueel

Cookies - Privacy - Disclaimer - Verboomtechniek.nl - Copyright 2017 - 2019

Login