Meer efficiency en kwaliteit

De bouw is continu op zoek naar efficiency, een betere kwaliteit en versnelling van het totale bouwproces. In feite kan worden geconstateerd dat ieder gewonnen uur in het traject winst kan opleveren. Dat geldt zeker bij het uitharden van beton. Echter, in het gietbouwproces gaat het niet alleen om snelheid, maar ook om kwaliteit en veiligheid. De nieuwe MCR-21 rijpheidscomputer en met name de daaraan gekoppelde software en communicatiemogelijkheden biedt echter nog meer toegevoegde waarde. Zowel voor de bouwer als de betonleverancier: de meetgegevens zijn nu online en realtime beschikbaar.

De rijpheid van beton beïnvloeden en bepalen is een specialisme van Verboom Betontechniek. De rijpheidscomputer is een belangrijk instrument om het proces te controleren. Er kan met zekerheid worden vastgesteld dat er ontkist kan worden. Bovendien kan het apparaat automatisch het totale proces beïnvloeden; bijvoorbeeld door verwarming of koeling in of uit te schakelen. Dit betekent kwaliteit en zekerheid.

Ook is dit een directe besparing omdat er niet meer energie wordt verbruikt dan noodzakelijk is. Daarbij overigens geholpen door de moderne mobiele communicatie. Als hulpmiddel om te bepalen of de druksterkte was bereikt en er ontkist kon worden, heeft de rijpheidscomputer zich al 30 jaar bewezen. Daarnaast is de rijpheidscomputer belangrijk voor de procesbeheersing. Het monitort of verwarming of koeling noodzakelijk is en kan hierin sturen.

Portal

Met de ontwikkeling van nieuwe software en communicatie is er nu een belangrijke verbetering gekomen. De MCR-21 kan nu draadloos de meetgegevens verzenden. De gebruikers kunnen via de portal www.rijpheidscomputer.nl inloggen en daar de geïnstalleerde rijpheidscomputer benaderen en de meetgegevens direct uitlezen en verwerken. Dit betekent dat de uitvoerder, maar ook de door de opdrachtgever bevoegde partijen op elk gewenst moment op iedere computer de gegevens kunnen bekijken en beoordelen hoever het rijpheidsproces is. Vervolgens kun je op basis van die informatie actie ondernemen. Bijvoorbeeld de voorbereidingen voor het ontkisten in gang zetten of andere maatregelen nemen. Een van de voordelen is dat men niet altijd meer fysiek naar de bouwlocatie hoeft.

Procesbeheersing en analyse

Dit betekent dat de data nu voor analyse effectiever kan worden ingezet. Er kan ten allen tijde geanalyseerd worden hoe het rijpheidsproces verloopt. Dat is altijd afhankelijk van de omstandigheden: de locatie en het klimaat. Het biedt mogelijkheden om daar op in te spelen. Het is dan niet de vraag wanneer de rijpheid wordt bereikt van de stort, maar je bepaalt juist op welk tijdstip. Dat is een enorme winst voor beide partijen. Wanneer er geconstateerd wordt dat het proces sneller gaat dan de prognose, kan er direct bespaart worden op de energievoorziening door de verwarming of koeling eerder uit te schakelen.

Procesbeheersing betekent ook kwaliteitsverbetering. Het belang van de MCR-21 en de daaraan gekoppelde software en communicatie neemt toe. De bouw gaat immers steeds complexere vormen en uitdagingen niet uit de weg. Aangestorte delen en moeilijk bereikbare locaties in de bouw moeten optimaal worden gecontroleerd op druksterkte. De MCR-21 is daarbij niet alleen een controle-medium maar tevens een analyseer-systeem om komende storten nog efficiënter te laten verlopen. En daarmee wordt de kwaliteit verbeterd terwijl besparingen kunnen worden bereikt. Wilt u al deze informatie nog eens nalezen? Download dan de productflyer als PDF.

Cookies - Privacy - Disclaimer - Verboomtechniek.nl - Copyright 2017 - 2019

Login