Warme Gietbouw

Warme gietbouwEen voorbeeld van warme gietbouwEen (voldoende) snelle sterkteontwikkeling kan worden bereikt door de keuze van de betonsamenstelling dan wel het toevoegen van warmte aan de (verhardende) betonspecie. Bij de warme gietbouw wordt de sterkteontwikkeling versneld door op de bouwplaats warmte toe te voegen door middel van gietbouwbranders. Met name de tunnelgietbouw biedt de mogelijkheid om de ruimte onder de stalen tunnelbekisting af te sluiten en deze te verwarmen. Een van de voordelen is de snelle cyclus van stellen, storten en ontkisten. Als nadeel van warme gietbouw wordt nog weleens het plaatsen of de regelgeving rondom het plaatsen van de propaangastank gezien. De ervaring leert dat er op bijna iedere bouwplaats wel ruimte te vinden is om de tank neer te zetten. Daarnaast is Verboom Lloyds gecertificeerd en regelt alles wat er nodig is om de gastank te kunnen plaatsen. Wij leveren u een totaalproduct van alles wat komt kijken bij het versneld verharden van beton met verwarming. Van meet- en regelapparatuur (Rijpheidscomputer) tot alle toebehoren zoals propaanslangen, gasverdeelbokken en propaangas. Ook adviseren we, installeren we, (de)monteren we en dragen we zorg voor service en onderhoud.

Koude Gietbouw

Koude gietbouwEen voorbeeld van koude gietbouwBij koude gietbouw wordt de sterkteontwikkeling gerealiseerd zonder gebruik te maken van warmtetoevoeging. Voor deze snelle verharding zijn aan deze betonmortel aanvullende grondstoffen toegevoegd, die goed verharden bij lagere temperaturen in korte tijd. De buitentemperatuur en omstandigheden spelen een grote rol bij de keuze van de betonsamenstelling en de bekisting. Daarnaast is het belangrijk dat de bovenkant van de vloeren moeten worden geïsoleerd om de warmte zo goed mogelijk vast te houden. Bij veranderende weersomstandigheden kan het noodzakelijk zijn dat het mengsel wordt aangepast. Dit vraagt een nauwe samenwerking tussen de uitvoerder en betontechnoloog van de leverancier. Om de ontwikkelingen in het beton zo nauwkeurig mogelijk in de gaten te houden, levert Verboom ook voor de koude gietbouwwerken de Rijpheidscomputer met bijbehorende meetpunten.

 

De laatste tijd merken we dat de warme gietbouw weer terrein begint te winnen ten opzichte van de koude gietbouw. Dit komt mede door het onderkennenvan de CO2 uitstoot die bij koude gietbouw aanzienlijk hoger ligt dan bij gestookte gietbouw, inclusief gas. Daarnaast worden de grondstoffen voor een koud gietbouwmengsel steeds schaarser en daardoor ook duurder. Onderstaande grafiek geeft duidelijk weer wat de CO2 emissie van koude gietbouw is ten opzichte van warme gietbouw

Cookies - Privacy - Disclaimer - Verboomtechniek.nl - Copyright 2017 - 2019

Login